Tillverkning av vårt foder

MILJÖVÄNLIG TILLVERKNING

Vårt kök i Vårgårda drivs med 100 procent förnyelsebar energi. Matrester och spill återvinns till biogas som sedan driver både stadsbussar och sopbilar. Vi är även livsmedelscertifierade sedan 2007 för att maten vi tillverkar ska vara både säker och hålla hög kvalitet.

 

Läs mer om vårt foder