Tillverkning och transporter

MILJÖVÄNLIG TILLVERKNING

Vårt kök i Vårgårda drivs med 100 procent förnybar energi. Matrester och spill återvinns till biogas som sedan driver både stadsbussar och sopbilar.

MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER

De chaufförer som ansvarar för våra transporter ut till våra kunder inom Sverige arbetar hållbart. De är miljöcertifierade och utbildade i sparsam körning, så kallad EcoDriving så att vår mat transporteras ut i landet på ett så miljösmart sätt som möjligt.

LÄS MER