Livsmedelscertifierad tillverkning sedan 2007

Att människans bästa vän äter mat som håller hög kvalitet och som tillverkas under säkra och hygieniska förhållanden är en självklarhet för många hundägare och för oss på Doggy.

För oss är det viktigt att all Doggy hundmat som vi serverar till era hundar håller hög kvalitet och vi tycker att de råvaror som vi lagar vår hundmat av ska hålla samma höga kvalitet som de råvaror människor äter. Därför har vår hundmatsproduktion varit livsmedelscertifierad enligt ISO 22000 ända sedan 2007. Vi var faktiskt den första svenska djurfoderaktören som satsade på livsmedelscertifierad tillverkning av hundfoder.

CERTIFIERINGENS BETYDELSE

Certifieringen innebär bland annat att våra råvaror är fullt spårbara. Tack vare att vår fabrik är livsmedelscertifierad får du som hundägare ett tydligt bevis på att fodret inte innehåller något som är skadligt för hunden och att det tillagas under goda förhållanden. Certifieringen leder också till att vi följer hårda krav på god hygien och renlighet i vår produktion, vilket kontrolleras regelbundet av oss själva såväl som av externa kontrollinstanser.

VAD ÄR ISO 22000?

ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin som fokuserar på livsmedelssäkerhet. ISO 22000 var den första standarden att utvecklas internationellt med syftet att åstadkomma en garanterad livsmedelsäkerhet i hela livsmedelskedjan. Det är helt enkelt en vedertagen kvalitetsstämpel som ställer höga krav på oss som tillverkare. Precis som vi vill ha det!

Läs mer om vårt foder